Contact Form

Send Reset

Headquarters Address

Ningbo Seago Electric Co.,ltd
No.239, Jianghu Road, Jiangbei,Ningbo,China

Ningbo Branch

Ningbo Seago Industry&Trade Co., Ltd
No.239, Jianghu Road, Jiangbei,Ningbo,China

Cixi Branch

Cixi Seago Electronics Co., Ltd
No.118, Dongfa Road, Cixi Binhai Economic Development Zone,Ningbo, China

Zhoukou Branch

Zhoukou Seago Electronic Tech Co., Ltd
East Section Of Kaiyuan Avenue,development District,Zhoukou,china

Contact Person:

Luo Ning 


Alice Wang